Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

3607 6824 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana

April 06 2017

1819 84e9 500
Reposted fromfoina foina viaCannonball Cannonball
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viabigevilgrin00 bigevilgrin00

March 30 2017

5165 76e0
Reposted fromshitsuri shitsuri viaPicki91 Picki91
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viabadalena badalena

March 15 2017

6738 a29d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameovv meovv

March 12 2017

6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viaLuukka Luukka

March 11 2017

March 03 2017

6451 c41c
Reposted frompiksele piksele vialaluna laluna

February 24 2017

6496 42e2
Reposted frombloodymonk bloodymonk viastonerr stonerr
2093 516c 500
0788 5664
Reposted fromlaluna laluna

February 21 2017

1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk viajeannes jeannes
3822 894f

February 15 2017

5104 c035 500
Reposted fromSkadii Skadii viaune-raconteuse une-raconteuse

July 09 2015

Aldous Huxley, brytyjski pisarz, pod koniec życia powiedział: "To nieco zawstydzające, że po całym życiu poświęconym roztrząsaniu sytuacji ludzkości na koniec nie mogę powiedzieć nic mądrzejszego niż: spróbujmy być dla siebie bardziej życzliwi".

I o to ostatecznie chodzi: bądźmy dla siebie dobrzy. Bo nie jesteśmy.

Gdy byłam młoda i ktoś by mi powiedział: "Ach, najważniejsza w życiu jest życzliwości i dobroć", chyba pękłabym ze śmiechu. Ale gdy się starzejesz, widzisz, że to ma sens. Istnieją proste zasady tego, jak się zachowywać.Zadaj sobie pytanie: czy twoje spotkanie z drugą osobą sprawiło jej radość? Czy potraktowałaś drugą osobę z szacunkiem? Z jakim uczuciem odejdzie ta osoba? Jestem już za stara na to, by zachwycać się jakimś myślicielem, choćby był geniuszem, jeśli źle traktuje ludzi. Nie uwierzę już w niczyj intelekt, jeśli ktoś jest mizoginem i źle traktuje kobiety. Sorry, ale to już na mnie nie działa. W myśleniu i działaniu musi być konsekwencja. O dobre relacje z ludźmi należy dbać tak samo, jak dbamy o rozwój intelektualny.
— Eve Ensler
Reposted frommrrru mrrru viastonerr stonerr
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viastonerr stonerr
5842 9751
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl